Gestalt-psykoterapeut Natalia Grigorian
www.gestaltoslo.com   

Hjemmeside Utskriftsvennlig versjon

Velkommen!


Gestalt-psykoterapeut Natalia Grigorian

Jeg er ferdig utdannet psykoterapeut og bor og jobber i Oslo. Jeg har en fireårig Gestalt- psykoterapiutdanning fra England som er registrert ved  the United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP). Du kan besøke min 'Profesjonelle kvalifikasjoner og ferdigheter'-side for å finne mer informasjon om dette. UKCP er en internasjonalt anerkjent organisasjon som regulerer mer enn 7000 psykoterapeuter i Storbritannia og i mange andre land i verden. Du kan besøke UKCP webside for å finne  ut mer om deres krav til praktiserende psykoterapeuter (UKCP - ekstern webside).

Gestalt-psykoterapi

Som kvalifisert Gestalt-psykoterapeut tilbyr jeg et formelt og profesjonelt forhold hvor mine klienter, i en trygg atmosfære kan utforske vanskelige, ofte smertefulle følelser og erfaringer i livet. Dette kan blant annet være angst, depresjon, traumer, eller tap av mening i livet. Dette er en prossess som kan hjelpe deg til å få flere valgmuligheter. Gjennom prossessen kan du bli mer selvsikker og forbedre selvtilliten. Jeg jobber med voksne, barn og par. En terapitime varer vanligvis 60 minutter. Hyppigheten avtales med hver enkelt og kan endres etter behov under terapiens løp. Du kan besøke min 'Om Gestalt-psykoterapi' -side for å få vite mer om psykoterapi.

Eksempler av hva man kan jobbe med i terapi:

Depresjon □ Angst □ Stress □ Vanskeligheter med å forholde seg til andre □ Phobias □ Spiseforstyrrelser □ Sorg □ Avhengighet □ Dårlig selvbilde □ Takling av sykdom □ Sinne □ Forandring □ Tap □ Ensomhet □ Panikk

Flerspråklig

Jeg kan tilby psykoterapi på tre språk: engesk, norsk og russisk. Før jeg begynte å studere Gestalt-psykoterapi, arbeidet jeg som tolk og translatør i mange år. Jeg jobbet blant annet fem år fast på Sea Launch prosjektet hvor jeg tolket simultant og oversatte kontrakter og diverse dokumenter. I 1996 ble jeg engasjert som tolk av Kripos i forbindelse med identifiseringsarbeidet av de omkomne etter flyulykken på Operafjellet i Svalbard. Du kan besøke min 'Profesjonelle kvalifikasjoner og ferdigheter' -side for å finne ut mer om mine språkkunnskaper.

 

 

Utskriftsvennlig versjon