Gestalt-psykoterapeut Natalia Grigorian
www.gestaltoslo.com   

Etiske retningslinjer Utskriftsvennlig versjon

Etiske retningslinjer

Et viktig krav for å bli godkjent av UKCP og bli medlem av ScPTI er at jeg må følge deres etiske retningslinjer for å kunne praktisere.

Formålet med disse retningslinjene er:

  • å definere verdier og prinsipper, og etablere standarer for profesjonelle psykoterapeuter, og    
  • å informere og beskytte brukere av psykoterapeutiske tjenester.

Som Gestalt-psykoterapeut og medlem av ScPTI, er jeg ansvarlig for at de etiske retningslinjene virkelig blir fulgt opp i det daglige psykoterapeutiske arbeidet.

Hensikten med de etiske retningslinjene er ikke bare å beskytte klientene, men også beskytte terapeuten. De skal gi begge parter klare grenser og forutsigbarhet i samarbeidet terapeut-klient.

Jeg følger de etiske retningslinjene som er satt av ScPTI og UKCP.

 

Utskriftsvennlig versjon