Gestalt-psykoterapeut Natalia Grigorian
www.gestaltoslo.com   

Profesjonelle kvalifikasjoner og ferdigheter Utskriftsvennlig versjon

Diplom i Gestalt-psykoterapi - Fire års utdannelse

Jeg har fullført  en fireårs utdanning med Diplom i Gestalt- psykoterapi ved Scarborough Psychotherapy Training Institute (ScPTI), Storbritannia.

I utdannelsen ble det vektlagt både teoretiske kunnskaper og studentenes personlige vekst. Krav til oppgaveskriving og teoretiske kunnskaper følger høy akademisk standard og tilsvarer det man kaller en mastergrad på norsk.

De fire viktigste temaene i studiet var


  • psykoterapeutiske teorier
  • klinisk praksis
  • veiledning
  • personlig utvikling

Scarborough Psychotherapy Training Institute (ScPTI)

ScPTI er fullverdig medlem av United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP). Ferdig godkjent utdannelse gir mulighet for å bli registrert i UKCP som er Storbritannias nasjonale register for profesjonelle psykoterapeuter.

The Scarborough Psychotherapy Training Institute holder seg løpende oppdatert om utviklingen innen psykoterapi gjennom medlemskap i:

United Kingdom Council for Psychotherapy, United Kingdom Association for Therapeutic Counselling, United Kingdom Association for Psychotherapy Integration, European Association for Integrative Psychotherapy, European Association for Gestalt Therapy, European Association for Psychotherapy.

Lærere på ScPTI har høy kompetanse, erfaring og ekspertise innen psykoterapifeltet. De har bidratt til å utvikle psykoterapi innen Storbritannia og verden forøvrig gjennom deres medlemskap og ledelse i internasjonale psykoterapi-organisasjoner. Medlemmer av ScPTI har blant annet hatt posisjoner som president i European Association for Psychotherapy, grunnlegger av og president i European Association for Integrative Psychotherapy, President i European Association for Gestalt Therapy, leder for den humanistiske og integrative seksjon i UKCP, mm. De har sentrale posisjoner i mange fora som utvikler profesjonell psykoterapi og er med på å utvikle kliniske standarder og mål, og forsikrer seg om at det er høy kvalitet og profesjonatitet i psykoterapien.

ScPTI Web Site

United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP)

UKCP's hovedmål er at psykoterapitilbudet er regulert og at publikum kan stole på kvaliteten.  

UKCP eksisterer for å gjøre kjent psykoterapi og at publikum skal være sikker på å få høy standard innen psykoterapi.

UKCP Web Site

Språkkunnskaper

Jeg har bodd i Norge i  17 år og jobbet bl.a. som tolk og translatør med norsk, engelsk og russisk.

Mine språkkunskaper gir meg muligheter til å gi terapi ikke bare til norsktalende, men også til de engelsk- og russisktalende.

De mest utfordrende og spennende prosjekter jeg jobbet med som tolk og translatør var:

  • Sea Launch - Jeg jobbet fast på Sea Launch prosjektet (Moss Maritime AS, tidligere Kværner Maritime AS) hvor jeg tolket simultant og oversatte kontrakter, diverse dokumenter i fem år. Dette var et utfordrende prosjekt mellom Norge, Russland, Ukraina og USA som førte til en vellykket oppskytning av  en satelitt fra sjøen.  http://www.sea-launch.com
  • Flyulykken på Operafjellet, Svalbard, i 1996 - Jeg tolket og oversatte der i forbindelse med identifiserindsarbeidet av de omkomne i ulykken på Opera fjellet, Svalbard, i 1996. 
  • Symposium arrangert av Norsk Forfatterforening  - Simultantolking for en eksil forfatter under Ytringsfrihetssymposiumet i Stavanger, i 1994.
  • Norsk Sami Forbund - Tolking mellom russiske og norske samer under konferanse i Karasjok, Nord-Norge. 

 

Utskriftsvennlig versjon