Gestalt-psykoterapeut Natalia Grigorian
www.gestaltoslo.com   

Om Gestalt-psykoterapi Utskriftsvennlig versjon

Ordet Gestalt kommer opprinnelig fra tysk og betyr figur, mønster.


Gestalt-perspektiv

Gestalt-psykoterapi tar utgangspunkt i levende kontakt og samspill mellom klienten og terapeuten. Hovedkonseptet i Gestalt-psykoterapi er å bevisstgjøre mennesket ved å jobbe med det som er sentralt (figurativt) i dette øyeblikket. Man jobber med fortiden, men tar utgangspunkt i det klienten er opptatt av "her og nå".

Det å respektere andre menneskets virkelighet står  også sentralt i Gestalt teorien. Dette innebærer at hvert enkelt menneske vet sitt eget beste, og at terapeuten respekterer klientens valg.  

Terapeutens hovedrolle er å hjelpe klienten til å bli bevisst alle mulige aspekter, muligheter og negative sider ved situasjonen, og la klienten ta valget selv for å komme seg videre.

Det finnes følelser som generelt ikke er akseptert av samfunnet (f.eks. tristhet, smerte, sinne). Gestalt-psykoterapeuter tror ikke på at disse følelsene i seg selv er negative. De kan bli betraktet som "kreative tilpasninger". Gestalt teori mener at hvis mennesket benekter følelsene, kommer de ikke til å forsvinne av seg selv. De kommer til å plage mennesket og de kan gi utslag i f.eks. hodepine, spiseforstyrrelser, smerter i kroppen. Det er naturlig for mennesker å ha "negative" følelser.

Et annet viktig aspekt av Gestalt-psykoterapi er at den oppfordrer klienter til å ikke unnskylde sine svakheter, men å akseptere seg selv som man er. Ved å hjelpe en klient til å bli mer bevisst sine "mindre positive" følelser/trekk, kan terapeuten hjelpe klienten til å ta ansvar for sine handlinger. For eksempel, kan psykoterapeuten hjelpe klienten til å utrykke sinne på en slik måte at det ikke kommer til å skade noen, og samtidig gir mulighet for klienten til å akseptere og bearbeide de smertefulle følelsene. 

Grunnlaget for Gestalt-psykoterapi er dialogen mellom klienten og terapeuten. Jeg vil både være støttende og konfronterende avhengig av hva du behøver. Jeg vil møte deg åpent, ikke-dømmende og likeverdig og legge til rette og stille spørsmål slik at du kan finne dine svar i ditt tempo.

Gestalt-psykoterapi er en spennende måte å jobbe med seg selv på. Både klienten og terapeuten er aktive deltagere. Klienten er den som har hovedansvaret for seg selv, men terapeuten kan også uttrykke sine reaksjoner og meninger hvis klienten er interessert i å høre dem.

Du kan besøke min 'Profesjonelle kvalifikasjoner og ferdigheter'-side for å finne ut mer om mine formelle utdannelse og kvalifikasjoner. Min 'Linker'-side består av linker til eksterne websider som innerholder mer informasjon om psykoterapi.

 

 

Utskriftsvennlig versjon